«Ազգային միասնություն» շարժման գաղափարախոսական հիմնադրույթներ

«Ազգային միասնություն» շարժման գլխավոր նպատակն է ունենալ այնպիսի պետություն, ուր անվտանգ ու բարեկեցիկ ապրում են բոլոր նրա քաղաքացիները, ովքեր սիրում են երկիրը և հավատում են նրա ապագային, ազնվորեն կատարում են իրենց պարտականությունները պետության, հասարակության, ընտանիքի առջև:\r\n\r\nԱյն իրականացնելու համար անհրաժեշտ է՝\r\n• ապահովել Հայաստան-Արցախ- Սփյուռք եռամիասնության համաչափ զարգացումը, օգտագործելով հայ ժողովրդի անգնահատելի հարստությունը՝ մտավոր սեփականությունը, հավաքական ներուժը,…

ՀՀԿ Երիտասարդական կազմակերպությունների ասոցիացիա

Ապագայի նկատմամբ հույսերով ու սպասելիքներով, ակնկալություններով ու\r\nհավատով լի հայ երիտասարդությունը մեր ժողովրդի վաղվա օրվա մեծագույն ուժն է:\r\nԱվելի քան համոզված եմ, որ մեր երիտասարդությունը Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի կազմում,\r\nմասնակցելով համազգային խնդիրների լուծմանը, կարեւոր շատ հարցեր է վճռելու:\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\nԱրա Աբրամյան Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի նախագահ\r\n\r\nԱջակցությունը աշխարհասփյուռ հայերի ջանքերի համախմբմանը համազգային շահերի շուրջը Համաշխարհային Հայկական Կոնգրեսի (ՀՀԿ) ամենակարեւոր նպատակն է, որ…

ՀՀԿ ԵԿԱ կառուցվածքը

Ասոցիացիայի բարձրագույն ղեկավար մարմինը Համագումարն է, որն իր հերթական նիստերը նախապես համաձայնեցնելով ՀՀԿ ԳԽ բյուրոյի հետ:\r\n\r\nՀամագումարի ժամանակ ընտրվում է Խորհուրդ, որի անդամների թիվը որոշում է համագումարը: Խորհուրդն իր կազմից ընտրում է Ասոցիացիայի նախագահ, փոխնախագահներ եւ քարտուղար:\r\n\r\nԱսոցիացիայի Խորհուրդը համաժողովների միջեւ ընկած ժամանակահատվածում մշտապես գործող հիմնական ղեկավար մարմինն է, որն իր աշխատանքներն իրականացնում է նիստերի միջոցով:\r\n\r\nԱսոցիացիայի անդամ…

ՀՀԿ ԵԿԱ խորհրդի կազմը

2013 թվականի հոկտեմբերի 12-ին տեղի ունեցավ ՀՀԿ ԵԿԱ 2-րդ հերթական համագումարը, որի ընթացքում ձևավորվեց ՀՀԿ ԵԿԱ խորհրդի նոր կազմը:\r\n\r\nԻսկ Խորհուրդն իր հերթին ընտրեց ՀՀԿ ԵԿԱ Նախագահին, 2 փոխնախագահներին և քարտուղարին:\r\n\r\nՀԿ ԵԿԱ Նախագահ` Մարիամ Մարտիրոսյան\r\n\r\nԾնվել է 1985 թվականի Օգոստոսի 22-ին:\r\n\r\nՍտացել է բարձրագույն կրթություն Երևանի Պետական Համալսարանում:\r\n\r\nՄասնագիտությամբ Արաբագետ, ինչպես նաև ավարտել է ՀՀ Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Գիտակրթական…

Նպատակները եւ խնդիրները

Ասոցիացիայի նպատակներից ու խնդիրներից են`\r\n \r\n նպաստել ՀՀԿ նպատակների եւ խնդիրների իրականացմանը երիտասարդական կազմակերպությունների ակտիվ մասնակցության ապահովմանը, \r\n կապեր հաստատել եւ համագործակցել Հայաստանի, Արցախի, Սփյուռքի, արտերկրի այլ երիտասարդական կազմակերպությունների, ինչպես նաեւ միջազգային կառույցների հետ` ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի համատեղ քննարկման եւ լուծման նպատակով, \r\n օժանդակել մարդու իրավունքների, մասնավորապես, հայ երիտասարդների իրավունքների ու շահերի պաշտպանությանը, \r\n…

Կանոնակարգը

1. ԸՆԴԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ\r\n\r\n1.1. Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի/ՀՀԿ/ երիտասարդական կազմակերպությունների ասոցիացիան (հետագա տեքստում` Ասոցիացիա) ՀՀԿ անդամ երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններիՙ շահերի ու նպատակների ընդհանրության եւ կամավորության հիմունքներով կազմավորված միավորում է, որն հանդիսանում է ՀՀԿ կազմակերպական կառուցվածքի գործառնական կառույցներից մեկը եւ իր գործունեությունն իրականացնում է համաձայն Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի կանոնադրության եւ սույն կանոնակարգի:\r\n\r\n1.2. Ասոցիացիայի անդամները անկախ ու ինքնավար կազմակերպություններ…

Անդամակցող կազմակերպութնները

Համաշխարհային հայկական կոնգրեսի Երիտասարդական կազմակերպությունների ասոցիացիային այսօր պաշտոնապես անդամակցում են Ասոցիացիայի հիմնադիր 12 երիտասարդական հասարակական կազմակերպություններ, միևնույն ժամանակ ՀՀԿ ԵԿԱ-ն համագործակցում և աշխատում է աշխարհի ավելի քան 25 երկրների հայկական և միջազգային կազմակերպությունների, հասարակական, երիտասարդական կառույցների հետ:\r\n\r\nՀամաշխարհային հայկական կոնգրեսի Երիտասարդական կազմակերպությունների ասոցիացիային անդամակցում են հետևյալ կազմակերպությունները՝\r\n \r\n «Երիտասարդական ակումբների դաշնություն» ՀԿ \r\n «Հայ երիտասարդություն 21-րդ…

«Շնորհավոր ամանորդ, իմ նոր ընկեր» Համահայկական երիտասարդական ծրագիր

2012 թվականի դեկտեմբերին ՀՀԿ ԵԿԱ –ն կազմակերպեց և իրականացրեց «Շնորհավոր ամանորդ, իմ նոր ընկեր» Համահայկական երիտասարդական ծրագիրը, որի նպատակն էր օգտագործելով Ամանորը շնորհավորելու բարի ավանդույթը, նամակների, այդ թվում նաև Էլեկտրոնային նամակների, բացիկների միջոցով շնորհավորել միմյանց` նոր կապեր հաստատելով Սփյուռքում եւ Հայաստանում, հատկապես Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող հայ երիտասարդների միջեւ: Ծրագրին մասնակցել է ոչ միայն հայազգի,…

Ճանաչենք այն երկրներն, ուր ապրում են հայերը

Ծրագիր Հայաստան – Սփյուռք, Սփյուռք – Սփյուռք կապերն առավել զարգացնելու և ամրապնդելու նպատակով ՀՀԿ ԵԿԱ-ն կազմակերպում և իրականացնում է «Ճանաչենք այն երկրներն, ուր ապրում են հայերը» ծրագիրը, որի նպատակն է Հայաստանում ներկայումս բնակվող և սովորող սփյուռքահայ երիտասարդների անմիաջական մասնակցությամբ ներկայացնել խոշոր հայկական համայնքներ ունեցող երկրների պատմությունը, մշակույթը, հայ համայնքը, նրա տեղն ու դերը տվյալ երկրում:\r\n\r\nԱյս…

Օժանդակություն Հայաստան – Սփյուռք, Սփյուռք – Սփյուռք գործակցության զարգացմանը

ՀՀԿ ԵԿԱ ստեղծման իսկ օրից Հայաստան-Սփյուռք, Սփյուռք-Սփյուռք գործակցության ամրապնդումն ու զարգացումը, որպես համազգային կյանքի կարևորագույն խնդիր, կառույցի գործունեության գլխավոր ուղություններից մեկն է:\r\n\r\nՍփյուռք – հայրենիք գործակցությունը բազմաշերտ է և բազմաբնույթ և երիտասարդությունը պետք է հանդես գա իր հզոր դերակատարմամբ:\r\n\r\nԱզգային ինքնության, հայոց լեզվի, մշակույթի և ավանդույթների պահպանողն ու կրողը հայ երիտասարդն է, անկախ նրա քաղաքացիական պատկանելության և…