ՀՀԿ ԵԿԱ կառուցվածքը

Ասոցիացիայի բարձրագույն ղեկավար մարմինը Համագումարն է, որն իր հերթական նիստերը նախապես համաձայնեցնելով ՀՀԿ ԳԽ բյուրոյի հետ:\r\n\r\nՀամագումարի ժամանակ ընտրվում է Խորհուրդ, որի անդամների թիվը որոշում է համագումարը: Խորհուրդն իր կազմից ընտրում է Ասոցիացիայի նախագահ, փոխնախագահներ եւ քարտուղար:\r\n\r\nԱսոցիացիայի Խորհուրդը համաժողովների միջեւ ընկած ժամանակահատվածում մշտապես գործող հիմնական ղեկավար մարմինն է, որն իր աշխատանքներն իրականացնում է նիստերի միջոցով:\r\n\r\nԱսոցիացիայի անդամ…